समेकित विकास- e-Pithoragarh
जनपद में संचालित समस्त योजनाओं का पूर्ण विवरण
खोज करें »ग्राम पंचायतों का विवरण Back
ग्राम पंचायत का नाम
कुल परिणाम 62
ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान मो० न० न्यायपंचायत जनसँख्या सम्मिलित राजस्व ग्राम, तोक व मजरे सेवाएं एवं लाभार्थी
अ०ज०जा० अ०जा० सामान्य समस्त
उमचिया मान सिंह 0 खेत 4 4 0 402 उमचिया, तेजम, वतन
कनार गोविन्दी देवी 7500795684 बरम 0 48 1116 1304 कनार
कालिका पार्वती देवी 9410861192 धारचूला देहात 33 552 52 2881 कालिका
किमखोला राम सिंह 9410567732 धारचूला देहात 205 35 0 457 किमखोला
कुटी सरिता देवी 9457241737 गूंजी 291 31 41 363 कुटी
खुमती विमला देवी 9412524903 धारचूला देहात 0 63 493 1267 खुमती
खेत खुशाल सिंह 9457314467 खेत 80 21 7 504 खेत
खेला निर्मला देवी 7579455869 खेत 7 375 0 1764 खेला
गर्गुवा गोविन्द सिंह 9456761865 खेत 10 84 4 986 गर्गुवा
गर्ब्यांग पुष्पा देवी 7579295762 गूंजी 299 24 103 426 गर्ब्यांग
गलाती लाल सिंह 9456103370 धारचूला देहात 1 277 1263 2236 गलाती
गुंजी अर्चना 9411088973 गूंजी 195 11 129 335 गुंजी
गो सरिता 7579169455 दुग्तू 264 78 1 343 गो, खिमलिंग
चल मीरा देवी 8411309048 दुग्तू 176 40 4 220 चल
छलमाछिलासो सिन्दल प्रसाद 9456079519 सोसा 10 371 6 387 छल्माछिलासों, पनलाभटका
छारछुम प्रकाश चन्द्र 9458539768 धारचूला देहात 4 9 61 302 छारछुम
जम्कू मीना देवी 9456761865 खेत 20 261 0 708 जम्कू, लुम
जयकोट चन्द्र सिंह 9412586105 सोसा 144 17 194 789 गुंजी
जाराजीवली प्रेमा देवी 8449026549 बरम 1 0 57 1335 जाराजिबली
जिप्ती देवी दत्त 9458373271 सोसा 55 36 0 357 जिप्ती, गालागाड़
जुम्मा राजेन्द्री देवी 7599244557 धारचूला देहात 1 407 330 3383 जुम्मा
ज्योतिपाँगू भवान सिंह 9456763556 सोसा 128 72 32 232 ज्योतिपांगू, सांगरी ढकढोना
ढुँगातोली डम्बर सिंह 9410567732 धारचूला देहात 2 252 21 1025 ढुंगातोली
ताँकुल सोबन राम 0 सोसा 17 82 0 332 रौंगकौंग
तिदांग प्रेमा देवी 9458743870 दुग्तू 140 112 44 296 तिदांग
तोली गोविन्दी देवी 7500795684 बरम 50 666 141 1701 तोली
दर लाल सिंह 7579168637 खेत 206 76 0 560 दर
दातू भागीरथी 0 दुग्तू 55 0 0 55 दांतू
दुग्तू देव राम 9415345359 दुग्तू 92 142 0 234 दुग्तू
दूतीबगड़ कमला चन्द 7579197279 धारचूला देहात 347 375 337 1599 दूतीबगड़, थाम
धारचूला देहात चन्द्र सिंह 9458339299 धारचूला देहात 253 1373 2447 5205 धारचूला देहात
धारपाँगू धीरेन्द्र सिंह 8991325069 सोसा 38 94 11 143 धारपांगू, तन्तागाँव रातू, गुमकाना
नपलच्यू गंगोत्री 7579297370 गूंजी 74 0 0 74 नपलच्यू
नागलिंग पुष्पा देवी 7579051836 दुग्तू 245 147 4 396 नागलिंग
नावी सनम देवी 9456757196 गूंजी 77 0 1 78 नावी
न्यू मंजू देवी 9456892043 खेत 78 42 10 299 न्यू, सोबला
पय्यांपौड़ी वंशी राम 7351023928 धारचूला देहात 13 318 77 1806 पय्यांपौड़ी
पांगला देवकी देवी 9458306496 सोसा 0 26 23 941 नावी
फिलम डबला सिंह 7599237671 दुग्तू 103 45 3 151 फिलम
बंगापानी मनोज सिंह 8938011971 बरम 125 165 467 815 बंगापानी
बरम नवीन सिंह 8449950035 बरम 40 432 551 1043 बरम
बलुवाकोट पार्वती देवी 9756858270 धारचूला देहात 286 1378 797 5455 बलुवाकोट
बालिंग दीवान 9412506375 दुग्तू 200 87 28 315 बालिंग
बुंग बुंग गीता देवी 7579454049 सोसा 83 109 0 516 कुटी
बूंदी लक्ष्मी रायपा 9458585636 गूंजी 536 44 85 665 बूंदी
बौंगलिंग रवि राम 9458222744 खेत 100 26 3 129 बौंगलिंग
बौन आशा देवी 9456757286 दुग्तू 324 139 14 477 बौन
मार्छा सुरेती देवी 7599118320 दुग्तू 156 29 0 185 मार्छा
मेतली हयात सिंह 8449773343 बरम 0 322 1439 1761 मेतली
रमतोली गीता देवी 7599003281 धारचूला देहात 0 0 0 454 रमतोली
रांथी लीला देवी 9456762171 धारचूला देहात 294 783 674 4932 रांथी
रूंग कुलो राम 9458217106 सोसा 175 206 8 389 नपलच्यू
रौंग कौंग हरीश सिंह 7579050626 गूंजी 117 0 1 118 रौंगकौंग
लुमती राधा देवी 8449032898 बरम 20 41 254 386 लुम्ती
सिर्खा जसपाल सिंह 9410364190 सोसा 368 179 5 552 गर्ब्यांग
सिर्दांग मोहनी 9411136827 सोसा 157 539 27 812 बूंदी
सीपू सुरेश सिंह 9720745233 दुग्तू 126 10 0 136 सीपू
सुवा धाना देवी 7579100803 खेत 13 19 145 637 सुवा
सेला ममता देवी 7579096881 दुग्तू 158 28 25 211 सेला
सोसा कमला 0 सोसा 185 54 70 309 सोसा
स्यांकुरी कुंवर सिंह 9410187310 खेत 1 120 0 1232 स्यांकुरी
हिमखोला रश्मि 9458221563 सोसा 79 99 95 273 हिमखोला