समेकित विकास- e-Pithoragarh
जनपद में संचालित समस्त योजनाओं का पूर्ण विवरण
खोज करें »ग्राम पंचायतों का विवरण Back
ग्राम पंचायत का नाम
कुल परिणाम 117
ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान मो० न० न्यायपंचायत जनसँख्या सम्मिलित राजस्व ग्राम, तोक व मजरे सेवाएं एवं लाभार्थी
अ०ज०जा० अ०जा० सामान्य समस्त
अग्रोन सरिता देवी 9690083674 पोखरी भैंरग 0 267 93 360 अग्रोन
अनौली संदीप सिंह 9837069708 सिमलता 0 0 113 344 अनोली, खरचोडा, फालरो
अस्कौडा ममता देवी 8192055780 चहज 0 0 462 462 अस्कोड़ा, खरकोली
इटाना शंकर लाल 7500722411 रिठायत 0 25 306 331 इटाना, डोबालखेेत
उप्राडा मनोज लाल 9410364981 हाट 0 456 45 1013 उप्राडा, भण्डारीगाँव, जोग्यूडा, कफलाडी, गोठानी
ओलियागाँव किशन सिंह 9411526915 देवराडी पन्त 0 0 8 423 ओलियागाँव, चमतोला, धारीधुमका
ओलीगाँव भगवान सिंह 9012797214 जाखनी उप्रेती 0 220 96 316 ओलीगाँव, सन्न
काण्डा हरूली देवी 7533980714 जाखनी उप्रेती 0 0 423 423 काण्डा, उपनामाफी
कुनलता कलपना पंत 9456369094 नायल 0 264 161 444 कुनल्ता, कुनल्ता चैक सैतोला, कोलूभैर, खटाली, नाधर
कुन्तोला गोविन्द सिंह 7351557630 नैनोलीकैण 0 386 843 1229 कुन्तोला, सेरागड़ा
कूना सुनीता देवी 9458628822 नायल 0 229 125 388 कूना, जौठा, भेदकुड़ी
कोटली गीता देवी 9927544529 देवराडी पन्त 0 53 444 506 कोटली, भरकोट, भटटीगाँव, रोट
कोठेरा भगवती प्रसाद 8941094021 जाखनी उप्रेती 0 668 350 1018 कोठेरा, बालाकूचा
खड़की महेश सिंह 8449133231 रिठायत 0 196 285 481 खड़की, बज्यूडा, भैसता, मकडोर
खतीगाँव मदन लाल 8639861453 नैनोलीकैण 0 58 393 451 खतीगाँव
खुलेत हेमा देवी 8006009698 पोखरी भैंरग 0 159 173 451 खुलेत, चनियागाँव, घाटपाथर, सकार, सूवाल
खेतीगाँव प्रेमा देवी 8958056985 रिठायत 0 86 376 462 खेतीगाँव, ज्वाल
गणार्इ गंगोली आनन्द सिंह 9411133994 नायल 0 413 302 799 गणार्इ गंगोली, कूना, जौठा, भेदकुडी, सिलकोट
गानुरा कमला देवी 9690418662 नैनोलीकैण 0 58 862 869 गानुरा
गुनाकिटान उमा देवी 9411543088 सिमलता 0 139 219 366 गुनाकिटाण
गोबरगाड़ा पूरन सिंह 9410915308 घाधल 0 0 0 587 गोबरगडा, चापड, पुलर्इ
गोलचौरा भावना जोशी 7409275678 देवराडी पन्त 0 0 183 183 गोलचौरा, भरद्वारी, सुनरखोला
ग्वाडी हेमा देवी 9917206358 नायल 0 20 504 524 ग्वाडी मल्ली, ग्वाडी तल्ली
ग्वाल जगत सिंह 94103037103 घाधल 0 0 77 444 ग्वाल, खितोली
ग्वासीकोट हेमलता आर्या 8057315130 रिठायत 0 730 1 731 ग्वासीकोट
घोडासिल मीना देवी 9568067210 सिमलता 1 37 317 448 घोडासिल, सिमल्ता
चहज राजेन्द्र कुमार 9568368809 चहज 0 36 558 594 चहज, कलतिर, कलियापातल, खैलाडी, सरकाण्डे
चाक कुन्दन सिंह 8057034210 घाधल 4 471 0 1216 चाक
चिटगल चन्द्रशेखर 9536860566 पोखरी भैंरग 0 754 229 983 चिटगल
चौकी फकीर राम 9411426517 नायल 0 11 0 476 चौकी गूठ, ढिंगालगाँव, ढि0ल0किरौला, भुनेडागूठ
चौडधुरौली आनन्द सिंह 7500236702 चहज 0 155 334 489 चौड धुरौली
चौड़ा मुन्नी देवी 95688516481 घाधल 0 115 0 697 चौडा, गोल्थी, रतगडिया, सिराडी
चौना हरीश सिंह 7500272262 घाधल 0 0 0 672 चौना, कोटकनारा, ठठौली, दयोतरी
चौली शेभा देवी 7351402239 पोखरी भैंरग 0 182 259 474 चौली, चाहली, लेचुरालजोशी, सोनकीहाट, बायल, सोनगाँव, हाटबायल
जखेडी पूनम देवी 8958128564 सिमलता 0 125 333 458 जखेडी चैक डोडियाधार, खैरोली, जखेडी
जजुट गिरीश चन्द्र 7351554774 हाट 0 234 106 340 जजुट, कणखेत, खरिक, पिपलेत, सुनौली
जजौली विजय लाल 9756358928 हाट 2 343 516 921 जजौली, मल्ली बसर्इ, तल्ली बसर्इ, नाग, हीटरौ
जमड़कोट शानित देवी 9917612174 पोखरी भैंरग 0 150 181 331 जमडकोट, अमटाना, हरडिया, गुलिगाँव, जत्यूडी
जमतोला हेमा देवी 7500534401 देवराडी पन्त 0 58 207 265 जमतोला, ज0म0ताल, ज0म0जाख, मटियाल
जरमालगाँव बसंती देवी 9837739547 जाखनी उप्रेती 0 0 696 696 जरमालगाँव, कनारागूठ, क्वीनाड
जाखनी उप्रेती बिमला देवी 9411132607 जाखनी उप्रेती 0 0 418 418 जाखनी उप्रेती, जाराजाखनी
जीबल जगदीश कुमार 9917327179 पोखरी भैंरग 0 72 371 443 जीबल
झलतोला दीपा देवी 8958718685 घाधल 0 29 207 367 झलतोला
टिम्टा चमडुंगरा नन्दी देवी 9411526270 चहज 0 868 305 1747 टिम्टा चमडूंगरा, दुबैाविरतोला, जडतोला
टुण्डाचौड़ा किसन राम 9756878760 रिठायत 0 13 348 361 टुण्डाचौडा, कण्डारा
टुपरौली राजवीर सिंह 9568035805 नायल 0 279 173 506 टुपरौली, सौनी, नैकाना
डम्डूओठ प्रेम चन्द्र 9675863936 जाखनी उप्रेती 0 741 237 978 डम्डे, टुणिडल
डसीलाखेत हर्ष सिंह 9690819677 देवराडी पन्त 0 297 67 521 डसीलाखेत, भन्याडी, गौण
डूनी शंकर सिंह 9568277573 चहज 0 380 882 1262 डूनी, खेत
ड्यूलहाडाकोट अशोक कुमार 8449120935 चहज 1 204 187 392 ड्युलहाडाकोट
ढनोलासेरा कंचना देवी 8057550532 देवराडी पन्त 0 4 439 564 बा0ल0 ढनौलासेरा, बाजड़, ढनौलासेरा
दुगईआगर ममता देवी 9756878759 रिठायत 0 178 170 348 आगर, बरोडा, दुग्य कन्यूरी, जाखनीधार
देवराला भागीरथी देवी 9912873938 नैनोलीकैण 0 632 182 815 देवराला, रैगंल, मटेला, बैशाली
धराड़ीकुण्ड रंजीत राम 8449794002 नैनोलीकैण 0 328 127 455 धराड़ीकुण्ड
धारीधुमलाकोट तुलसी देवी 9639303410 देवराडी पन्त 0 223 231 454 धारीधुमला कोट, सीमा चकलेटी
नाकोट संजय कुमार 8941878272 रिठायत 0 229 312 541 नाकोट, सैलानी
नायल खष्टी देवी 8057405362 नायल 0 125 431 556 नायल, काकड़ा
नाली उमेद राम 8006810435 चहज 0 83 708 791 नाली, सिनैलीभैवल्टा
नैनी अंजू देवी 8958546157 रिठायत 0 766 82 848 नैनी, धपना
नैनोली आनन्दी देवी 9458305282 रिठायत 0 7 655 662 नैनोली, काल्वेेफारससोला, सालाबोटी
नैनोलीकैणा सीता देवी 9639109864 नैनोलीकैण 0 140 335 475 नैनोलीकैणा
पभ्या पूरन सिंह 9410985006 नायल 0 168 216 384 पभ्या, जूलियाखेत
पलतोड़ी उमा देवी 9917593938 देवराडी पन्त 0 141 343 484 पलतोडी, जातडी
पाली कैलाश राम 9927692548 पोखरी भैंरग 0 458 237 695 पाली, सानीखेत
पालीपल्याल गोविन्दी देवी 8859904176 नैनोलीकैण 0 0 256 256 पालीपल्याल
पासदेव चम्पा देवी 8449024035 देवराडी पन्त 0 89 208 316 पासदेव, देवराडीपंत, जखेड़ा भंजना, डढौली
पिपलीनिगल्टी फकीर राम 9720535773 चहज 0 43 451 451 पिपलीनिगल्टी, नानी, लिंग
पिल्खी गोपाल कृष्ण 8937073593 रिठायत 0 340 150 490 पील्खी
पोखरी अट्ठीगाँव चंचल राम 8193002787 देवराडी पन्त 0 22 0 544 पोखरी अट्ठीगाँव, सिंगरौली
पोखरीभैरंग धीरेन्द्र 9917978534 पोखरी भैंरग 0 338 199 537 पोखरीभैरंग, सिन्याडी, सिन्तोला, नथनिया, हथमथिया
फडियाली शकुन्तला देवी 9639550085 नायल 0 546 5 551 फडियाली, भाटगाड़ा
फुटसिल गंगा दुर्गापाल 8859637445 हाट 0 185 473 658 फुटसिल, टकोली
बटकातोली मुन्नी देवी 8958062170 जाखनी उप्रेती 0 0 321 321 बटकातोली, पाभैं
बटगेरी गोविन्द सिंह 9690642692 देवराडी पन्त 0 149 410 559 बटगेरी, सिरौली
बडेना मोहन राम 9756681086 चहज 0 15 646 661 बडेना, बडेनाकुण्ड
बनकोट दीपा देवी 9690653849 देवराडी पन्त 0 137 434 697 बनकोट, सुन्याड़ी
बनेलागाँव इन्द्रा देवी 9917221359 नैनोलीकैण 0 1 348 349 बनेलागाँव, चमखेत
बलीगाँव अर्जुन सिंह 9756878811 जाखनी उप्रेती 0 257 214 471 बलीगाँव, चौधारी, राकड़, भाटगाँव
बांसपटान आनन्दी देवी 9112117635 सिमलता 0 51 399 663 बांस, पटान, भ्यू, सिमसिमानी
बालातड़ी देवेन्द्र कुमार 9927430632 हाट 0 258 361 619 बालातडी, कसेडी, सुतारगाँव, सिरौली, मखेडी सुदीबसौडी
बासीखेत रेवती देवी 8449777152 देवराडी पन्त 0 92 352 444 बासीखेत, सुरियागाँव
बिरगौली नीमा देवी 9837694139 पोखरी भैंरग 0 1 363 364 बिरगोली, सौली, कोटलग्गा विरगोली
बुंगलीगूंठ गणेश लाल 9917664959 नैनोलीकैण 0 116 1288 1404 बुंगली
बुरसमबाड़ी तारा देवी 9927507776 जाखनी उप्रेती 0 201 0 476 बुरसम, डांडाधार
बुसैल कमला देवी 8958128112 रिठायत 0 83 532 615 बुसेैल, मनखोला
बैशाली महेश सिंह 7409923775 सिमलता 0 361 247 608 वैशाली
बोकटा मनोहर सिंह 9927431342 जाखनी उप्रेती 0 185 362 547 बोकटा
बोयल हेमा देवी 7500967116 पोखरी भैंरग 0 98 401 624 बोयल, सुगरनौला
ब्यालकटिया सरूली देवी 8958030857 पोखरी भैंरग 0 0 412 412 ब्यालकटिया, बहिलकोट, नरग्वाडी, गराली, घाजरी
भण्डारीगाँव मोहनी देवी 9410184461 जाखनी उप्रेती 0 153 441 594 भण्डारीगाँव, खेतीगाँव, तेनखोला, निसीगाँव, जागरी, रौलियागाँव
भामा हेमा देवी 9411705445 जाखनी उप्रेती 0 0 515 515 भामा, दन्तोली, जरवाजाखनी
भिनगड़ी पूरन सिंह 8954991458 सिमलता 0 344 107 489 भिनगडी, गाँवखेत, रैतोली
भूलीगाँव भावना देवी 9837134183 जाखनी उप्रेती 0 5 369 374 भूलीगाँव
मडकनाली गीता देवी 9917010542 जाखनी उप्रेती 0 116 1 117 मडकनाली
मल्लागर्खा होशियार गिरी 8057051168 पोखरी भैंरग 0 217 371 717 मल्लागर्खा
मातोली ललिता देवी 9837792373 रिठायत 0 45 178 223 मातोली, जमडलेख, पोथना धरगाडी
रणकोट संगीता देवी 9917544517 जाखनी उप्रेती 0 540 1 541 रणकोट, सैलियागाँव
रस्यून दुर्गा देवी 9536333477 चहज 0 0 196 196 रस्यून
रिठायत गंगा देवी 7351489106 रिठायत 2 139 784 925 रिठायत, नोखूना
रूगड़ी सीता राम सिंह 9756072182 नायल 0 192 466 658 रूंगडी, दिगारकोली, टुपकुड़ी, कलौन, जौठा, चाख डोडिया धार
रैंतोला मदन राम 8859442585 नैनोलीकैण 0 30 188 218 रैतोला, शिवना
रौतेड़ा दीपा देवी 8477924461 चहज 0 0 622 622 रौतेडा, तुलखण्ड
लाखतोली महेश कुमार 7351979468 नायल 0 40 231 271 लाखतोली, चिमरी, कन्धारीगूंठ, नरवाघोल, नैली
वड्यूड़ा भारती देवी 8057997499 देवराडी पन्त 0 412 11 423 बडयूडा, दाणू
विरौली पूनम देवी 9012833846 घाधल 0 63 0 576 विरौली, वज्याड़
सारतोला गोपुली देवी 9412450798 रिठायत 0 0 243 243 सारताला, बडोलीसेरा
सिमलकोट संतोषी 9756488740 जाखनी उप्रेती 4 110 465 579 सिमलकोट, झड़कोठेरा, गोलार्इ, बेलूरी, सुसाण, तुनाडसूजी, विशोद्री, पुरानाडाक बंगला, तुनाड
सिमाली जानकी देवी 8449032760 नायल 0 52 181 396 सिमाली, नैनवालगाँव, देवराडी बोरा
सिरसोली दीपक कुमार 8475940861 देवराडी पन्त 0 188 26 214 सिरसोली, दुनर्इ, भानुमती
सुकना भगत राम 9456510083 घाधल 0 125 116 889 सुकना, घाधंल, गोदीगाड, धरमोली, प्यतोली, दुनखोली, बानड़ी
सुगड़ी दलीप राम 8192949835 नैनोलीकैण 0 37 543 580 सुगडी
सुनखोला रूमली देवी 9917178840 नैनोलीकैण 0 1 323 324 सुनखोला
सुन्यूड़ा आनन्द प्रसाद 9917194379 रिठायत 0 96 507 603 सुन्यूड़ा, ल्वेसर, बाडीस्टवे
सुरखाल सोबन सिंह 9411330533 हाट 0 323 362 700 सुरखाल, गडतिर, कमद, घटयूडी, भूनार, देवतुंग, किम्टा
सुरखालपाठक इन्द्रा देवी 9756103161 नैनोलीकैण 0 0 357 357 सुरखाल पाठक, सुरखाल साहू, सुरखाल सुगडी, डोडरी,
सेरा उर्फ बडोली मोहन चन्द्र 9690536274 नायल 0 173 599 772 सेरा उर्फ बडौली, चौनापातल, भनौलीगूंठ
हनेरा लग्गा रौल भागीरथी देवी 9837693548 हाट 0 84 415 499 हनेरा लग्गा रोल, गोविल, बधर, सौठा, ल्वेचटा, भंगडाखेत