समेकित विकास- e-Pithoragarh
जनपद में संचालित समस्त योजनाओं का पूर्ण विवरण
खोज करें »ग्राम पंचायतों का विवरण Back
ग्राम पंचायत का नाम
कुल परिणाम 92
ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान मो० न० न्यायपंचायत जनसँख्या सम्मिलित राजस्व ग्राम, तोक व मजरे सेवाएं एवं लाभार्थी
अ०ज०जा० अ०जा० सामान्य समस्त
अगन्या पुष्कर सिंह 9012766409 चमू 0 214 310 524 अगन्या, ओलीगाँव, विडरा
अमतडी मान सिंह 5964211899 पीपली 0 126 174 300 अमतडी, रणुवांं
आणागाँव पार्वती देवी 7351030733 पाली 0 96 201 297 आणागाँव
उड़ई केशर सिंह 9756344396 पुखरौड़ा 3 324 452 789 उडर्इ, क्षत्रीगाँव, नैनी, ओलीगैर
उसैल जयन्ती देवी 8979086554 पुखरौड़ा 4 128 391 523 उसैल
ओझातल्ला मंजू ओझा 945660167 देवल 0 89 184 273 ओझातल्ला, दुगालगाँव, पथरौली
ओझामल्ला मथुरा दत्त 9917244794 देवल 0 137 348 489 ओझामल्ला, गणार्इ, सिरौली
ओलतड़ी पूरन चन्द्र 9690032749 पीपली 34 221 122 377 औलतडी, पारतडी
कचना त्रिभुवन प्रसाद 9720604698 मोडी 0 69 267 336 कचना, पण्डा, पेटखोला
कण्डाली होशियार सिंह 9568926428 पाली 0 42 348 394 कण्डाली, रतौली, ब्लयानीचौरा
कमतोली हेमा भटट 9410164349 चमू 0 15 369 384 कमतोली
काणाधार राजेश पन्त 9917529966 पीपली 0 113 166 279 काणाधार, मलाननाडू
कापड़ीगाँव पुष्पा भण्डारी 9927412224 पुखरौड़ा 0 18 264 282 कापडी गाँव, बजेत
कुसैल मान सिंह 7409467046 मोडी 0 29 245 274 कुसैल
कूटा रामी राम 8475951093 देवल 0 36 230 266 कूटा, बसौरा
कोटली नवीन चन्द्र 9456368896 पाली 0 0 216 316 कोटली, थली, अमाली, कैशाली, गैडाली चर्मा
खनफर गीता देवी 9720098329 मोडी 0 108 373 498 खनपर, भैस्यूडी, खनाली, दन्तोली
खोलियागाँव किशन राम 9412092578 देवल 0 88 417 505 खोलियागाँव, हेलिपया, धौलकोट
ख्वाकोट भूपेन्द्र सिंह 9410756614 पाली 0 252 354 616 ख्वाकोट, बगना, सितोली, तोलीगाँव
ख्वातड़ी केदार सिंह 9837866331 पुखरौड़ा 0 226 229 455 ख्वांतडी
गर्जिया नरेन्द्र सिंह 9410700819 देवल 0 58 447 505 गर्जिया, चमलेख
गाजरी राम सिंह 9837848249 पीपली 0 0 464 465 गाजरी, रूनडा
गुड़ौली पार्वती देवी 8171640271 पाली 0 131 367 498 गुडौली
गैडालीनाडु जगजीवन राम 9639185696 पीपली 0 85 365 450 गैडालीनाडू, चनौली, लोथडा
घिघरानी निर्मला देवी 9690589512 पीपली 0 206 122 328 घिधरानी
चमडुंगरी सुरेन्द्र सिंह 9412925811 पीपली 0 20 164 184 चमडूगरी, दौलीनी
चमू हरि देवी 9927104052 चमू 0 104 175 279 चमू, खोलासन
चौकी शंकर राम 9756536877 पाली 0 72 270 342 चौकी, नैनी, दौला
चौपाता मोहनी देवी 9012750408 पुखरौड़ा 0 16 241 257 चौपाता
चौसाल दीपा देवी 9639262435 देवल 0 145 350 495 चौसाल
जमतड़ी गोविन्द सिंह 9411333142 देवल 0 134 218 352 जमतडी
जिनगाल लक्ष्मी देवी 9997808552 पुखरौड़ा 0 10 181 191 जिनगाल, छिपचिया
जेठीगाँव कलावती देवी 9458042810 देवल 0 51 269 320 जेठीगाँव, मझेडी
जोग्यूड़ा राम सिंह 9917441652 देवल 0 473 403 889 जोग्यूडा, बगडीहाट, भेलिया, शेरा
डांगटी विमला 9411797994 देवल 39 113 438 594 डांगटी
डुंगरा पुष्कर राम 9761138820 देवल 0 103 450 553 डुगरा, पस्मा, डोकुना, कनेडी, घटयूडी
डुंगरी चन्द्रा बिष्ट 9837277612 पाली 0 7 320 327 डुगरी, समेती
डुण्डू तारा देवी 9927489153 पाली 0 68 391 463 डूण्डू, तल्लीसांगाडी, मल्लीसागडी, चामीनाडू
डौड़ा मंजू देवी 8194020010 पीपली 0 145 477 624 डौडा
ढढखोला शंकर राम 9717435480 पीपली 0 483 143 626 ढढखोला
तितरी कंचना देवी 9456341145 पीपली 0 328 249 581 तीतरी, चमतोली
थालगाँव मंजू बसेड़ा 7895589204 पुखरौड़ा 0 241 190 431 थालगाँव, भण्डारी गाँव
दिगरा सुनीता देवी 9012206047 देवल 0 30 201 231 दिगरा, पत्थरकोट मल्ला, पत्थर कोट तल्ला
दिगरामुवानी मंजू देवी 9410122131 चमू 10 460 1215 1717 दिगरा मुवानी, मगरौली
देवल त्रिलोक राम 9410895286 देवल 0 481 947 1434 देवल
द्ववालीसेरा पदम सिंह 9458682217 पीपली 0 415 209 624 द्वालीसेरा
धुरौली आशा देवी 8057075698 चमू 0 11 248 259 धुरौली
धोगडा जीवन सिंह 9917893021 पीपली 1 32 249 301 धोगडा
नखनौली दीपा देवी 9756231847 मोडी 0 32 246 278 नखनोली
नगरौड़ा हीरा देवी 8006998651 मोडी 0 38 345 383 नगरौडा, म्यौली, धौनखोला
नरेत नैन सिंह 8937071679 देवल 0 150 170 320 नरेत, पन्तगाँव, नामक
न्वाली लीला देवी 8057514197 पीपली 0 230 220 450 न्वाली
पंगरौली गीता देवी 9411333795 मोडी 0 235 61 296 पंगरौली
पन्तसेरा हेमलता 9756010072 पीपली 0 52 484 536 पंतसेरा, सुनखोली
पातलीगाँव प्रयाग कुमार 8475913884 पाली 0 27 206 233 पातलीगाँव, सेठीगाँव, त्याडीगाँव, ल्वेठा
पाली बलवन्त कुमार 8449266928 पाली 0 50 338 388 पाली, सन्न
बडलचमू कुन्दन सिंह 9012016115 चमू 0 141 113 254 बडलचमू, भकुण्डा
बथौली कलावती देवी 5964203097 पीपली 0 12 494 506 बथौली
बनीगाँव कलावती देवी 9690415163 पुखरौड़ा 0 74 438 512 बनीगाँव, लमतडी, पुखरौडा
बमडोली भूपेन्द्र सिंह 9690415163 पुखरौड़ा 0 210 291 501 बमडोली
बसतडी विजय राम 8941941640 देवल 3 96 479 578 बस्तडी, उडमा
बसौड मनोज सिंह 9917578962 मोडी 0 169 262 431 बसौड, गौडी
बाजार रेखा देवी 8006014352 देवल 0 170 161 331 बाजार, सिरतोली
बाटुला गोदावरी देवी 9411915473 मोडी 0 14 272 286 बाटुला, मुसगल
बारमौ धौली देवी 9917275663 पीपली 0 12 553 565 बारमौ, मुनावे
बाराकोट कमला देवी 9568548691 देवल 0 49 545 594 बाराकोट, मझेड़ा, नाग, ताल
बिछुल जगदीश राम 9458340793 पुखरौड़ा 0 229 149 378 बिछुल
भण्डारीगाँवरजवार मनोज चन्द 8958638755 चमू 0 412 703 1135 भण्डारी गाँव रजवार
भद्रिका मुन्नी देवी 9411766319 मोडी 0 58 206 264 भद्रिका, महतगाँव
भौतड़ी होशियार राम 9917824187 पाली 0 78 344 422 भौतडी
मलानचर्मा जानकी उपाध्याय 8057513566 पाली 0 14 192 206 मलानचर्मा, मितडापुरमडा, लमडा
महतगाँव भूपेन्द्र प्रसाद 9756658989 पाली 0 53 182 274 महतगाँव, अमकोट, कनेती
मिताड़ीगाँव कमला देवी 9917459271 पाली 0 73 175 249 मिताडीगाँव, उमरी, गुडार
मुसगाँव विमला देवी 9758261492 मोडी 0 27 239 266 मुसगाँव, बोरागाँव, मडकोली, तोलीविनायक
मोडी मनु देवी 9917089329 मोडी 0 63 129 236 मोडी, गुबरौली
रसगाड़ी उमा बिष्ट 9456370449 देवल 0 26 516 542 रसगाडी, बडीगाँव, गदाली, बैडा, ऊचोकोट, बिजोरी
रिण कल्पना चन्द 9927171281 पुखरौड़ा 0 24 208 232 रिण, बसेडी
लीमाटौडा प्रेम राम 9012065626 पाली 0 271 138 409 लीमाटौडा, बिछटटा, सिनखोली
लेकमकाण्डा देवेन्द्र सिंह 9760357318 देवल 0 54 433 490 लेकमकाण्डा, दारती, छब्बीसा, नाकोट, खडियानी
लोहाकोट शंकर सिंह 9837842117 पुखरौड़ा 4 204 275 501 लोहाकोट
सतगड़ सावित्री देवी 9837955880 पुखरौड़ा 0 29 950 979 सतगढ
सावलीसेरा देवकी देवी 7579033763 देवल 0 37 213 250 सावलीसेरा, खिटकिडी, मटयूला, चामीरौतेला, टूनीखोला, चामीगर्खा
सिरौली मनोज कुमार 9997230867 पुखरौड़ा 2 476 471 966 सिरोली, ल्वांठी
सिल राजेन्द्र सिंह 9456370458 चमू 0 148 181 329 सिल, गोथना, सिलककडमन्या
सिलौनी माधवी देवी 9456350245 पीपली 0 106 278 378 सिलौनी
सुनाकोट कमला देवी 9897584004 देवल 0 234 235 469 सूनाकोट
सुरौण द्रौपदी देवी 9761714484 पुखरौड़ा 0 102 313 415 सुरौण
सुरौली कविता देवी 9837465951 चमू 0 24 320 344 सुरौली
सौगाँव पुष्कर राम 8958506903 पुखरौड़ा 0 92 441 533 सौगाँव, कारीगाँव, मेलखेत, चौखा, बर्नागाँव
स्यूबन विशन सिंह 9568190875 पीपली 0 232 195 427 स्यूबन, बचकोट
हराली हरीश चन्द्र 9837873425 मोडी 0 159 333 492 हराली, जोशीगाँव, पथरौली
हिनकोट शहनाज बेगम 7351412778 देवल 182 40 530 1058 हिनकोट